_DSC4136-1Miten alkuun?

Ota yhteyttä hautaustoimistoon. Autamme sinua arkun ja mahdollisesti myös uurnan valinnassa sekä kuljetusjärjestelyissä. Samalla voimme toimittaa aika- ja paikkavaraukset sekä sopia muista järjestelyistä. Hautajaisiin liittyy monta huomioitavaa yksityiskohtaa, jotka käymme kanssasi läpi unohtamatta mitään tärkeää asiaa. Esimerkiksi hautapaikka, haudan havutus, valokuvaus, kantajat ja monet muut käytännön kannalta huomioitavat asiat.

Hautaan siunaamisen kulku sovitaan omaisten sekä papin välisessä toimituskeskustelussa, hyvissä ajoin ennen siunaustilaisuutta. Yleensä siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin.

Hoidamme luonnollisesti myös siviilihautajaiset, sekä eri kirkko- ja uskontokuntiin kuuluvien hautauspalvelut ja järjestelyt.

Kuka voi aloittaa hautausjärjestelyt?

Jos vainaja ei ole testamentilla tai muuten toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautaamisjärjestelyistä tulee lesken, avopuolison tai lähimpien perillisten aloittaa järjestelyt. Jos vainajalla ei ollut avio- tai avopuolisoa eikä lapsia, voi myös muu vainajan läheinen henkilö huolehtia hautausjärjestelyistä.

Jos hautausjärjestelyistä on huolehtinut muu kuin kuolinpesän osakas, on hän oikeutettu saamaan kuolinpesän varoista korvauksen kohtuullisista kuluista.

Milloin järjestelyt voi aloittaa?

Hautajaisjärjestelyt saat aloittaa heti jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu. Siunaaminen ja hautaus voidaan kuitenkin suorittaa vasta, kun hautauslupa on saatu. Tämä tulee ottaa huomioon aika- ja paikkavarauksissa. Hautajaisten siunaus- tai jäähyväistilaisuus on yleensä noin 2-3 viikkoa kuolemantapauksesta.

Hautauskulut

Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista, kuolinpesän tililtä. Hautausavustuksia myöntää myös jotkin työpaikat sekä ehtojen täyttyessä sosiaalitoimisto.

Hautauskulut koostuvat pääosin hautaustoimiston ja seurakunnan palveluista. Hautaustoimiston palveluihin kuuluvat ensisijaisesti arkku, uurna, vainajan pukeminen ja arkkuunhuolto, kuljetukset ja mahdolliset muut palvelut kuten muistotilaisuuden pitopalvelu, kukat, perunkirjoitus, hautakivi tai hautakivityöt jne. Seurakunnan palveluihin kuuluvat mm. hautapaikka-asiat ja haudan aukaisu, tuhkaus ja mahdolliset tilavuokrat.

Hautauslupa

Mikäli kuolemansyyntutkimuksiin ei ole aihetta, lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Muutoin hautauslupa kirjoitetaan kuolemansyyntutkimusten jälkeen.

Hautauslupa todistaa sen, että hautaamiselle ei ole juridisia esteitä. Hautausluvan saa vainajaa hoitaneelta osastolta tai patologian- /oikeuslääketieteen laitokselta. Yleensä me hautaustoimistona huolehdimme hautausluvan hautaavalle seurakunnalle tai krematorioon. Hautauslupaa et tarvitse virastoasioinneissa.

Kuolintodistus

Kuolintodistus annetaan pyydettäessä omaisille, kuolintodistuksen saa sairaalasta, vainajaa hoitaneelta lääkäriltä, oikeuslääkäriltä tai kuolemansyyn tutkinnasta vastaavalta poliisilta.

Kuolintodistusta ei tarvita hautajaistilaisuuden pitämiseksi, kuolintodistus valmistuu yleensä muutaman kuukauden kuluessa. Kuolinsyytä eikä kuolintodistusta tarvitse yleensä esittää pankki- ja virastoasioinneissa (poikkeuksena henkivakuutusasiat).

Siunaus- / jäähyväistilaisuus

Siunaus- / jäähyväistilaisuus suunnitellaan yleensä omaisten ja/tai vainajan eläessään ilmoittaman suunnitelman mukaisesti. Kirkollisissa siunauksissa on olemassa yleisiä kaavoja ja seurakunnilla omia vakiintuneita käytäntöjä. Siviilihautajaisiin saatte tarvittaessa meiltä opastusta.

Hiljaisuudessa haudattaessa kutsutaan saattoväki henkilökohtaisesti. On hyvä tehdä lista, kenet kutsutaan ja laskea saattoväki tarjoilua ajatellen. Kuolinilmoituksen voi laittaa lehteen hautauksen jälkeen ja samassa voi myös kiittää niitä, jotka ovat kunnioittaneet vainajan muistoa ja lohduttaneet omaisia osanotollaan.

Yleisissä hautajaisissa kuolinilmoitus laitetaan usein lehteen ennen hautajaisia. Ilmoituksessa on kutsu hautaus- ja/tai muistotilaisuuteen. Kiitosilmoitusta käytettäessä se laitetaan lehteen hautauksen jälkeen tai lähetetään henkilökohtaiset kiitokset vainajaa muistaneille.

Siunaus- ja jäähyväistilaisuudessa kukilla on perinteisesti suuri merkitys. Kukat ovat viimeinen tervehdys vainajalle ja antavat tilaisuuteen kauniin ja arvokkaan tunnelman. Kukat samalla symboloivat elämän katoavaisuudesta.

Tuhkahautauksesta

Arkku- ja tuhkahautauksen siunaustilaisuuden kulku on yleensä hyvin samanlainen.

Tuhkahautauksessa arkkua ei lasketa maahan vaan arkku joko jää siunauspaikalle siunauksen jälkeen tai arkku kannetaan hautausautoon krematorioon siirtoa varten.

Toinen merkittävä ero on se, että tuhkauurnan tai tuhkat voi sijoittaa muuallekin kuin seurakunnan hallinnoimalle hautausmaalle tai yksityiselle hautausmaalle.

Tuhkan voi sijoittaa seurakunnan muistolehtoon tai muulle sopivalle vesistö- tai maa-alueelle (tarvitaan aina alueen omistajan tai haltijan suostumus). Jos uurna lasketaan tai tuhka sirotellaan kuolinpesän tai lähiomaisen omistamalle maa- tai vesialueelle, ei erillistä lupaa tarvita. Pysyvää muistomerkkiä ei kuitenkaan saa pystyttää kyseisille paikoille.

Tuhka tulee sijoittaa pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkaamisesta.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuuden tarkoitus on muistella vainajaa, ilmaista kiitollisuutta yhteisestä ajasta hänen kanssaan ja lohduttaa toisia surussa.

Muistotilaisuudesta voidaan ilmoittaa hautajaisten käsiohjelmassa, lehden/lehtien kuolinilmoituksen yhteydessä tai etukäteen eri tavoilla. Yleensä lähiomainen esittää myös suullisen kutsun muistotilaisuuteen saattoväelle hautauksen jälkeen haudalla.

Muistotilaisuuksiin ei ole olemassa erityistä kaavaa. Yleensä muistotilaisuus suunnitellaan vainajan näköiseksi kuten hautajaisetkin, hänen elämäntapaa, -uraa, saavutuksia, vakaumusta ja toivomuksia kunnioittaen.

Muistotilaisuuden ohjelma sisältää yleensä ruokailu- ja/tai kahvitarjoilun, saapuneiden adressien lukemisen, musiikkia, vapaan sanan jne. Vakiintunut tapa on asettaa muistopöytä. Pöydälle asetetaan valkea liina, kynttilä, vainajan kuva ja kukka-asetelma/kukka.

Perunkirjoitus

Säästäthän kaikki hautaamiseen liittyvät kuitit ja tiedot, sekä kaikki vainajan nimellä tulleet laskut. Tarvitset niitä perunkirjoitukseen, kuten myös vainajan omaisuustiedot velkoineen jne.

Perunkirjoitus täytyy toimittaa lain mukaisesti jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja perukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta (Suomen Laki).

OTA YHTEYTTÄ:

Hautaus- ja perunkirjoituspalvelu Sotaniemi
Revontie 2 B, 90830 Haukipudas
Puh. 044 342 0341